Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Guide för lägesratt

Det går att se en beskrivning av de olika tagningslägena när man vrider på lägesomkopplaren, och att ändra inställningarna för det tagningsläget.

  1. MENU (Installation) → [Guide för lägesratt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Lägesomkopplarguiden visas.

Av:
Lägesomkopplarguiden visas inte.