Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Installation av PlayMemories Home

 1. Öppna datorns Internet-läsare, gå till följande webbsida och installera PlayMemories Home.
  • Fortsätt med installationen enligt anvisningarna på skärmen.
  • När installationen är klar startar PlayMemories Home.
  • Om programmet PMB (Picture Motion Browser), som medföljde produkter som såldes före 2011, redan finns installerat på datorn, kommer det att skrivas över när PlayMemories Home installeras. Använd PlayMemories Home.
 2. Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln.
  • Det kan hända att nya funktioner läggs till i PlayMemories Home. Även om PlayMemories Home redan är installerat på datorn, bör du ansluta den här produkten till datorn igen.

A: Till multi/mikro-USB-terminalen

B: Till ett USB-uttag på datorn

OBS!

 • Logga in som Administratör.
 • Det kan hända att man behöver starta om datorn. När ett meddelande om omstart tänds, så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen.
 • Det kan hända att DirectX också installeras beroende på datorns systemmiljö.

Tips

 • För närmare detaljer om PlayMemories Home, se hjälpfilerna i PlayMemories Home eller supportsidan för PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (endast på engelska).