Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Rekommenderad datormiljö

Det går att kontrollera den rekommenderade datormiljön för mjukvaran på följande webbadress:
www.sony.net/pcenv/