Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Auto HDR

Används för att vidga tonomfånget så att det går att lagra allt från ljusa delar till mörka delar med rätt ljusstyrka (HDR: High Dynamic Range). En bild med rätt exponering och en överlappad bild lagras.

  1. MENU (Kamerainst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
  2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Auto HDR: Auto.expo.skillnad (standardinställning):
Används för att korrigera exponeringsskillnaden automatiskt.
Auto HDR: Expo.skillnad 1,0 EVAuto HDR: Expo.skillnad 6,0 EV:
Används för att ställa in exponeringsskillnaden baserat på kontrasten för motivet. Välj optimal nivå mellan 1,0 EV (svag) och 6,0 EV (stark).
Om man till exempel ställer in exponeringsvärdet på 2,0 EV skapas tre bilder med följande exponeringsnivåer: -1,0 EV, optimal exponering och +1,0 EV.

OBS!

  • [Auto HDR] går inte att använda för RAW-bilder.
  • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Panorering] eller [Scenval], går det inte att välja [Auto HDR].
  • När [Multi Frame brusred.] är valt, går det inte att välja [Auto HDR].
  • Det går inte att börja ta nästa bild förrän bildlagringsprocessen för den förra bilden är klar.
  • Det kan hända att det inte går att få önskad effekt beroende på luminansskillnaden för motivet och tagningsförhållandena.
  • När blixten används har den här funktionen ingen större effekt.
  • Om det är dålig kontrast i scenen, eller om det förekommer skakningsoskärpa eller rörelseoskärpa, kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. Om produkten upptäcker något sådant problem visas indikatorn för den lagrade bilden för att informera om detta. Ta om bilden om det behövs, och tänk på kontrasten och skakningsoskärpan.