Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Hur man använder de olika MENU-punkterna

I det här avsnittet får du lära dig hur man ändrar inställningarna för alla de olika kameramanövrerna, och hur man använder olika funktioner på kameran, inklusive olika metoder för tagning, uppspelning och andra manövrer.

  1. Tryck på MENU-knappen för att tända menyskärmen.

  2. Välj önskad MENU-punkt med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.
    • Det kan hända att skärmen ändras direkt från steg 1 till steg 3 beroende på [Brickmeny]-inställningen.

  3. Välj önskad inställningspunkt genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.
    • Välj en ikon längst upp på skärmen och tryck till vänster/höger på styrratten för att gå vidare till en annan MENU-punkt.

  4. Välj önskat inställningsvärde, och tryck på för att bekräfta.