Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

PlayMemories Mobile

För att det ska gå att använda [Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.], osv., måste applikationen PlayMemories Mobile vara installerad på smartphonen.

Ladda ner och installera applikationen PlayMemories Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen PlayMemories Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.
För närmare detaljer om PlayMemories Mobile, se supportsidan (http://www.sony.net/pmm/).