Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Kvalitet (stillbilder)

Används för att välja komprimeringsformat för stillbilder.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:
Filformat: RAW (Bilderna lagras i RAW-komprimeringsformat).
I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.

  • Bildstorleken är fast inställd på maximal storlek. Bildstorleken visas inte på skärmen.

RAW & JPEG:
Filformat: RAW (Bilderna lagras i RAW-komprimeringsformat). + JPEG
En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt att använda när man behöver två bildfiler, en JPEG-bild för att titta på och en RAW-bild för att redigera.

Fin (standardinställning):
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras.

Standard:
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras. Eftersom komprimeringsgraden för [Standard]-läget är högre än för [Fin]-läget, blir filstorleken för [Standard]-bilder mindre än för [Fin]-bilder. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten.

OBS!

  • Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du lagrar dem i JPEG-format.
  • Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar) för bilder i RAW-format.