Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Aspekt (stillbilder)

Används för att ställa in bildförhållandet för stillbilder.

  1. MENU (Kamerainst.)[Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2 (standardinställning):
Lämpligt för bilder som ska skrivas ut i vanligt format.
16:9:
För uppspelning på en högupplösnings-TV.