Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Angående [Kameraguiden]

I [Kameraguiden] visas beskrivningar av olika MENU-punkter, Fn (Funktion)-knappen och olika inställningar, och om en viss funktion inte går att ställa in visas varför.

  1. Tryck på MENU-knappen eller Fn-knappen.
  2. Välj önskad MENU-punkt genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  3. Tryck på C2-knapp (specialknapp 2)

    Manöverguiden för den MENU-punkt som du valde i steg 2 visas.

    • Om man trycker på i mitten på styrratten efter att ha valt en punkt som visas i grått, visas anledningen till att den punkten inte går att ställa in.