Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Visa omr. för kont.AF

Det går att ställa in om skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för ska visas eller ej när punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] och punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Visa omr. för kont.AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas.
Av:
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas inte.

OBS!

  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Mitten] eller [Flexibel punkt] blir ramarna i skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för gröna, oavsett [Visa omr. för kont.AF]-inställningarna.