Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Angående tagningstipsen

Används för att se tagningstips för valt tagningsläge.

  1. Tryck på C2-knapp (specialknapp 2) medan tagningsskärmen visas.
  2. Tryck upptill/nedtill på styrratten för att välja önskat tagningstips, och tryck sedan på i mitten.

    Tagningstipset visas.

    • Det går att rulla fram informationen på skärmen genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Tips

  • För att se alla tagningstipsen, välj MENU(Kamerainst.) → [Fotograferingstips].