Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Fasavkännings-AF i fokalplanet

När det finns fasavkännings-AF-punkter i fokalplanet inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF i fokalplanet och kontrast-AF.

OBS!

  • När bländaren är inställd på F13 eller däröver går det inte att använda fasavkännings-AF i fokalplanet. Endast kontrast-AF går att använda.
  • Fasavkännings-AF i fokalplanet går bara att använda när ett kompatibelt objektiv är monterat. När ett objektiv som saknar stöd för fasavkännings-AF i fokalplanet är monterat går det inte att använda [Automatisk AF], [Varakt. AF-spårn.] eller [AF-hastighet].
    Observera även att om man använder ett redan befintligt objektiv kan det hända att fasavkännings-AF i fokalplanet inte går att använda om man inte uppdaterar objektivet. Se följande supportsida för närmare detaljer om vilka objektiv som går att använda:
    http://www.sony.co.jp/DSLR/support/
  • När ett objektiv med A-fattning (säljs separat) är monterat med hjälp av en objektivadapter (säljs separat) går det inte att använda fasavkännings-AF i fokalplanet på den här produkten.