Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Justering av sökaren (dioptrijustering)

Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att bilden och indikeringarna syns så klart och tydligt som möjligt i sökaren.Om det är svårt att vrida på dioptrijusteringsratten, så ta av ögonmusslan och vrid sedan på ratten.

  1. Vrid på dioptrijusteringsratten.