Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Specialknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för en specialknapp går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på specialknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.][Knappen Anpassa] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.