Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Kontinuerlig tagning].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kontinuerlig tagning: Hi (standardinställning):
Den kontinuerliga tagningshastigheten ställs in på maximalt ungefär 11 bilder per sekund.

Kontinuerlig tagning: Mid:
Den kontinuerliga tagningshastigheten ställs in på maximalt ungefär 6 bilder per sekund.

Kontinuerlig tagning: Lo:
Den kontinuerliga tagningshastigheten ställs in på maximalt ungefär 2,5 bilder per sekund.

Tips

  • Om du vill hålla skärpan och exponeringen fast inställda under bursttagningen, så ändra följande inställningar.
    Exponeringen för den första bilden bestäms när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Exponeringsinställningen för den första bilden används även för de efterföljande bilderna.
    • Ställ in punkten [Fokusläge][Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF].
    • Ställ in punkten [AEL med slutare][Av] eller [Auto].