Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Minneskort

Minneskort

Korttypsindikeringar i hjälpguiden

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

SD-kort
(SD-minneskort/SDHC-minneskort/SDXC-minneskort)

 • Memory Stick PRO Duo-minneskort och SD-kort med en kapacitet på upp till 64 GB har testats och befunnits fungera tillsammans med den här produkten.
 • För att spela in filmer rekommenderar vi följande sorters minneskort:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • SD-kort av Klass 4 eller snabbare
 • SD-kort stödjer även UHS-I-standarden.

OBS!

 • Den allra första gången du använder ett minneskort i den här produkten rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i produkten innan du börjar ta bilder, för att minneskortet ska fungera på ett stabilt sätt sedan.
  Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara först eventuella viktiga data på en dator eller liknande.
 • När man tar bilder och raderar bilder om och om igen under lång tid kan det hända att data i filerna på minneskortet blir fragmenterade, vilket kan leda till att filminspelningar plötsligt avbryts mitt under en tagning. Om det skulle inträffa, så spara dina bilder på en dator eller någon annan lagringsplats, och utför sedan kommandot [Formatera].
 • Vi kan inte garantera att minneskort som formaterats i en dator fungerar ordentligt i den här produkten.
 • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av minneskort och övrig utrustning som används.
 • Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia av viktiga data, t.ex. på hårddisken i en dator.
 • Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadaptrar.
 • Undvik att röra vid kontaktdelen på minneskort med fingrarna eller med metallföremål.
 • Undvik att slå på, böja eller tappa minneskort.
 • Försök inte ta isär eller ändra på minneskort.
 • Utsätt inte minneskort för vatten.
 • Låt inte minneskort ligga inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet av misstag.
 • Minneskort kan vara varma när de precis har använts en lång stund. Var försiktig när du hanterar det.
 • Försök aldrig sätta i ett minneskort som inte passar i minneskortsfacket. Det leder till fel.
 • Undvik att använda eller förvara minneskort under följande sorters förhållanden:
  • På platser med hög temperatur, t.ex. i en bil som står parkerad i solen.
  • På platser rakt i solen.
  • På platser där det är fuktigt eller där det förekommer frätande substanser.
 • Bilder som är lagrade på Memory Stick XC-HG Duo-minneskort och SDXC-minneskort går inte att importera till eller spela upp på datorer eller A/V-apparater som inte är kompatibla med exFAT när de ansluts via en mikro-USB-kabel. Kontrollera att apparaten är kompatibel med exFAT innan du ansluter den till den här produkten. Om man ansluter produkten till en inkompatibel apparat kan det hända att det visas en uppmaning att formatera minneskortet. Formatera aldrig minneskortet om en sådan uppmaning visas, eftersom alla data på minneskortet då blir raderade. (exFAT är det filsystem som används på Memory Stick XC-HG Duo- minneskort och SDXC- minneskort.)

Memory Stick

Följande sorters Memory Stick-minneskort går att använda i den här produkten. Vi kan dock inte garantera att samtliga funktioner på alla sorters Memory Stick- minneskort fungerar ordentligt.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Denna typ av Memory Stick-minneskort är utrustad med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättsskyddsteknik som använder kryptering. Datalagring/uppspelning som kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra på den här produkten.

*2 Stödjer dataöverföring på hög hastighet med hjälp av ett parallellt gränssnitt.

*3Endast minneskort som är märkta med Mark2 går att använda för att spela in filmer.

Att observera vid användning av Memory Stick Micro- minneskort (säljs separat)

 • Denna produkt är kompatibel med Memory Stick Micro-minneskort (M2). M2 är en förkortning för Memory Stick Micro-minneskort.
 • Om du tänker använda ett Memory Stick Micro-minneskort i den här produkten, så var noga med att först sätta i Memory Stick Micro-minneskortet i en M2-adapter i Duo-storlek. Om man sätter i ett Memory Stick Micro- minneskort direkt i produkten utan att använda en M2-adapter i Duo-storlek kan det hända att det inte går att mata ut minneskortet ur produkten igen.
 • Låt aldrig Memory Stick Micro- minneskort ligga inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet av misstag.