Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala tiden som det går att spela in på minneskort som är formaterade i den här produkten. Dessa värden är den sammanlagda inspelningstiden för alla filmfiler på minneskortet. Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.
(h (timmar), m (minut))

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)
50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Det går att spela in oavbrutet i upp till ungefär 29 minuter per tagning (begränsat av produktens specifikationer). För filmer i [MP4 12M]-format är den maximala kontinuerliga inspelningstiden ungefär 20 minuter (begränsat av en maximal filstorlek på 2 GB).

OBS!

  • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här produkten spelar in med variabelt bittal (VBR), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in.
    När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen.
    Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.