Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

PlayMemories Home

Med hjälp av PlayMemories Home går det att göra följande:

  • Det går att importera bilder som är tagna med den här produkten till datorn.
  • Det går att spela upp de importerade bilderna på datorn.
  • Det går att dela bilderna på Internet med hjälp av PlayMemories Online.

I Windows går det även att göra följande:

  • Du kan organisera bilderna på datorn på en kalender efter tagningsdatum för att titta på dem.
  • Det går att redigera och korrigera bilder, t.ex. genom att beskära dem och ändra storleken.
  • Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor eller DVD-skivor från AVCHD-filmer som importerats till datorn.
  • Du kan ladda upp bilder till olika nättjänster. (Internetanslutning krävs.)
  • Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer.
  • Internetanslutning krävs för att kunna använda PlayMemories Online och andra nätverkstjänster. Det kan hända att PlayMemories Online eller andra nätverkstjänster inte är tillgängliga i somliga länder eller områden.