Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Manuell exponering

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.Slutartiden och bländaren går även att ändra under filminspelning.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).
 2. Ställ in önskad slutartid genom att vrida på styrratten.
  Ställ in önskat bländarvärde genom att vrida på manöverratten.
  Om punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO], så använd MM (manuell mätning) för att kontrollera exponeringsvärdet.
  Mot +: Bilden blir ljusare.
  Mot − : Bilden blir mörkare.
  0: Vad produkten bedömer vara lämplig exponering.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

 • När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] ändras ISO-värdet automatiskt för att få rätt exponering med hjälp av den bländare och den slutartid som du har ställt in. Om det inte går att få rätt exponering med den bländare och den slutartid som du har ställt in, blinkar ISO-värdesindikatorn.
 • Indikatorn för manuell mätning visas inte när punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
 • Om mängden omgivande belysning överskrider mätområdet för det manuellt uppmätta läget, blinkar MM-indikatorn.
 • (SteadyShot-varning)-indikatorn tänds inte i det manuella exponeringsläget.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.