Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Fjärrkontroll

Det går att styra den här produkten och ta bilder med hjälp av SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (2-sekunderssjälvutlösaren), och START/STOP-knappen (respektive filmknappen på RMT-DSLR2) på de trådlösa fjärrkontrollerna RMT-DSLR1 (säljs separat) och RMT-DSLR2 (säljs separat). Se även bruksanvisningen till den trådlösa fjärrkontrollen.

  1. MENU(Installation) → [Fjärrkontroll] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:
Fjärrstyrning med trådlös fjärrkontroll tillåten.

Av (standardinställning):
Fjärrstyrning med trådlös fjärrkontroll inte tillåten.

OBS!

  • Den trådlösa fjärrkontrollen RMT-DSLR1 går inte att använda för att spela in filmer.
  • Beroende på riktningen kan objektivet eller motljusskyddet täcka för fjärrsensorn så att den inte uppfattar signalerna. Använd den trådlösa fjärrkontrollen från en plats där signalerna når fram till produkten.
  • När punkten [MOVIE-knapp] är inställd på [Av], aktiveras inte START/STOP-knappen (filmknappen) på den trådlösa fjärrkontrollen RMT-DSLR2.
  • När punkten [Fjärrkontroll] är inställd på [På] går produkten inte över i strömbesparingsläge. Ställ in punkten [Fjärrkontroll][Av] när du är färdig med användningen av den trådlösa fjärrkontrollen.