Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Delarnas namn

Med objektivet avtaget

 1. Avtryckare
 2. C1-knapp (specialknapp 1)
 3. Fjärrsensor
 4. ON/OFF-knapp (strömbrytare)
 5. Självutlösarlampa/AF-lampa
 6. Objektivfrigöringsknapp
 7. Mikrofon*
 8. Objektiv
 9. Fattning
 10. Bildsensor**
 11. Objektivkontakter**

*Täck inte för den här delen under filminspelning.

**Rör aldrig direkt vid den här delen.

 1. Multi-gränssnittssko*
 2. Bildsensorpositionsmärke
 3. Ögla för axelrem
 4. Wi-Fi-sensor (inbyggd)
 5. Blixt
  • Tryck på (blixtuppfällning)-knappen för att använda blixten. Blixten fälls inte upp automatiskt.
  • Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.
 6. Lägesomkopplare
 7. Manöverratt
 8. Laddningslampa
 9. Multi/mikro-USB-terminal*
  • För anslutning av mikro-USB-kompatibla apparater.
 10. HDMI-mikrouttag

*För närmare detaljer om vilka tillbehör som går att använda tillsammans med multi-gränssnittsskon och multi/mikro-USB-uttaget, se Sonys webbsida eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Det går även att använda tillbehör som är avsedda för en vanlig tillbehörssko. Vi kan inte garantera att det går att använda tillbehör av andra fabrikat.

 1. Ögonsensor
 2. Sökare
 3. Ögonmussla
  • Inte monterat på kameran vid leveransen från fabriken. Vi rekommenderar att du sätter på ögonmusslan när du tänker använda sökaren.
   Montering/avtagning av ögonmusslan.

   Passa in ögonmusslans underkant mot sökaren och sätt sedan fast ögonmusslan genom att trycka in ovankanten.
   För att ta av ögonmusslan fattar man tag i höger och vänster kant och lyfter upp den.

  • Ta av ögonmusslan när ett tillbehör (säljs separat) ska monteras på multi-gränssnittsskon.
 4. LCD-skärm
  • Skärmen går att vrida till en lämplig vinkel där den går lätt att se, så att det går att ta bilder i alla lägen.

  • Det kan hända att det inte går att vrida skärmen till önskad vinkel beroende på vilken sorts stativ som används. Lossa i så fall stativskruven tillfälligt för att justera skärmens vinkel.
 5. Dioptrijusteringsratt
  • Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att bilden och indikeringarna syns så klart och tydligt som möjligt i sökaren.
   Om det är svårt att vrida på dioptrijusteringsratten, så ta av ögonmusslan och vrid sedan på ratten.

 6. (blixtuppfällning)-knapp
 7. MENU-knapp
 8. För tagning: AEL-knapp
  För uppspelning: Uppspelningszoom
 9. MOVIE (film)-knapp
 10. För tagning: Fn (Funktion)-knapp
  För uppspelning: (skicka t.Smartph.)-knapp
  • Det går att tända skärmen för funktionen [Skicka t. Smartph.] genom att trycka på (Skicka t. Smartph.)-knappen.
 11. Styrratten
 12. C2-knapp (specialknapp 2)/ (radera)-knapp
 13. (uppspelning)-knapp

 1. (N-märke)
  • Rör vid det här märket för att ansluta kameran till en smartphone som är försedd med NFC-funktion.
  • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös kommunikationsteknik på kort håll.
 2. Lock för anslutningsplatta
  • Använd detta lock när nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) används. Stick in anslutningsplattan i batterifacket, och trä sedan sladden genom locket för anslutningsplattan på det sätt som visas i nedanstående figur.

  • Kontrollera att sladden inte kommer i kläm när du stänger locket.
 3. Stativfäste
  • Använd endast stativ vars skruv är kortare än 5,5 mm. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.
 4. Högtalare
 5. Åtkomstlampa
 6. Lock till batteri/minneskortsfacket
 7. Minneskortsfack
 8. Batterifack
 9. Batteriutmatningsknapp