Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Lista över ikoner som visas på skärmen

Lista över ikoner som visas i tagningsläge

Lista över ikoner som visas i uppspelningsläge

 1. P P* A S M
  Tagningsläge
  Minnesnummer
  Minneskort/uppladdningstillstånd
  Scenigenkänningsikoner
  Scenval
  100
  Återstående antal
  Bildförhållande för stillbilder
  24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M
  Bildstorlek för stillbilder
  Bildkvalitet för stillbilder
  Antal bildrutor/sekund för filmer
  Inspelningsinställningar för filmer
  NFC-funktionen aktiverad
  Återstående batteriström
  Varning för svagt batteri
  Blixtuppladdning pågår
  AF-lampa
  Automatisk motivinramning
  SteadyShot
  Fjärrkontroll
  Varning för skakningsoskärpa
  Flygplansläge
  Ingen ljudinspelning för filmer
  Vindljudsreducering
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full / Databasfilfel
  Ställa in effekt av
  Smart zoom
  Klarbildszoom
  Digital zoom
  Spotmätningsområde
  Visningssätt
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  Inspelningsformat för filmer
  Skydd
  DPOF
  DPOF-markering
 2. Matningsläge
  Mätmetod
  Blixtläge / Rödögereducering
  ±0.0
  Blixtkompensation
  Skärpeinställningssätt
  7500K A5 G5
  Vitbalans
  Skärpeområde
  Opt.dyn.omr/Auto HDR
  Leende/Ans.avkän.
  ±3 ±3 ±3
  Kreativa inst.
  Lås på AF
  Bildeffekt


  Indikator för känsligheten för leendeavkänning

 3. Lås på AF
  Guide för fokusföljningsfunktionen
  REC 0:12
  Inspelningstid för filmer (m:s)
  Styrrattens funktion
  Manöverrattens funktion
  Skärpa
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  ±0.0
  Manuell mätning
  ±0.0
  Exponeringskompensation
  ISO400
  ISO-känslighet
  AE-lås
  Slutartidsindikator
  Bländarindikator


  Histogram

  Bildeffektfel
  Auto HDR-bildsvarning
  2014-01-01
  10:37AM
  Tagningsdatum
  3/7
  Filnummer / Antal bilder med valt visningssätt