ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน

คู่มือช่วยเหลือนี้มีแบบเป็นไฟล์ PDF ด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่