Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Komp. aber. chrom.

Zmniejsza odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowane pewnymi cechami obiektywu.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Kompens. obiektywu] [Komp. aber. chrom.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Automatyczna redukcja odchylenia barw.

WYŁ.:
Brak kompensacji odchylenia barw.

Uwaga

  • Funkcja [Komp. aber. chrom.] jest dostępna tylko wtedy, gdy założony jest obiektyw z bagnetem E.