Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Komp. zniekształceń

Kompensuje zniekształcenie ekranu spowodowane pewnymi cechami obiektywu.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Kompens. obiektywu] [Komp. zniekształceń] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Automatyczna kompensacja zniekształceń na ekranie.

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Brak kompensacji zniekształceń na ekranie.

Uwaga

  • Funkcja [Komp. zniekształceń] jest dostępna tylko wtedy, gdy założony jest obiektyw z bagnetem E.
  • W zależności od założonego obiektywu opcja [Komp. zniekształceń] jest ustawiona na stałe na [Automatyczne] i nie można wybrać [WYŁ.].