Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Indeks obrazów

W trybie odtwarzania możesz wyświetlać wiele obrazów jednocześnie.

  1. Naciśnij przycisk (Indeks obrazów) podczas wyświetlania obrazu.
    Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć
    MENU(Odtwarzanie) → [Indeks obrazów] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

9 obrazów (ustawienie domyślne)/25 obrazów


Aby powrócić do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu

Wybierz odpowiedni obraz, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.


Szybkie wyświetlanie właściwego obrazu

Wybierz pasek z lewej strony ekranu indeksu zdjęć za pomocą pokrętła sterowania, a następnie naciśnij górną lub dolną stronę pokrętła sterowania. Gdy pasek ten jest zaznaczony, ekran kalendarza lub ekran wyboru folderu można wyświetlić naciśnięciem w środku. Poza tym możesz przełączyć tryb oglądania, wybierając ikonę.