Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Blok. pokrętła/kółka

Możesz określić, czy pokrętło regulacji i pokrętło sterowania mają być zablokowane przy naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Fn (Funkcja).

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Blok. pokrętła/kółka] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zablokuj:
Blokuje pokrętło przednie, pokrętło tylne i pokrętło sterowania.
Odblokuj (ustawienie domyślne):
Pokrętło przednie, pokrętło tylne lub pokrętło sterowania nie będzie blokowane nawet w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku Fn (Funkcja).

Wskazówka

  • Blokadę pokrętła/pokrętła sterowania można zwolnić przytrzymując wciśnięty przycisk Fn (Funkcja).