Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Zdjęcie w narożnikach jest zbyt ciemne.

  • Jeżeli został użyty filtr lub osłona, należy zdjąć je i wykonać zdjęcie ponownie. W przypadku nieodpowiedniej grubości filtra i nieprawidłowego założenia osłony, filtr lub osłona mogą być częściowo widoczne na zdjęciu. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą powodować, że brzegi zdjęcia wychodzą za ciemne (niedostateczna ilość światła). Zjawisko to można skompensować przy użyciu funkcji [Komp. winietowania].
  • Gdy korzystasz z obiektywu z bagnetem E do wykonywania zdjęć w rozmiarze APS-C, ustaw [Przech. w roz. APS-C] na [Automatyczne] lub [WŁ.], a potem wykonaj zdjęcia.