Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Przech. w roz. APS-C

Urządzenie wykonuje pełnowymiarowe zdjęcia z przetwornika obrazu odpowiadające formatowi 35 mm, ale może również wykonywać zdjęcia odpowiadające formatowi APS-C.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przech. w roz. APS-C] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Wykonuje zdjęcia odpowiadające formatowi APS-C z użyciem dowolnego obiektywu.

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Automatycznie ustawia zakres rejestracji w zależności od obiektywu.

WYŁ.:
Zawsze rejestruje pełnowymiarowe zdjęcia odpowiadające formatowi przetwornika obrazu 35 mm.

Uwaga

  • Gdy ustawisz opcję [Przech. w roz. APS-C] na [WŁ.], rozmiar obrazu zmieni się automatycznie.
  • Gdy ustawisz opcję [Przech. w roz. APS-C] na [WYŁ.], niektóre funkcje fotografowania mogą nie działać prawidłowo.
  • Gdy opcja [Ust. nagrywania] ustawiona jest na [120p 50M]/[100p 50M], opcja [Przech. w roz. APS-C] ustawiona jest na [WŁ.].