Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Poj. zdj. Lepsza aut.

Określa, czy wszystkie zdjęcia wykonane seryjnie w trybie [Lepsza automatyka] mają być zapisane.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Poj. zdj. Lepsza aut.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Zapisuje jedno właściwe zdjęcie wybrane przez urządzenie.
WYŁ.:
Zapisuje wszystkie zdjęcia.

Uwaga

  • Nawet, gdy ustawisz opcję [Poj. zdj. Lepsza aut.] na [WYŁ.] ze sceną rozpoznaną jako [Z ręki o zmierzchu], zapisany jest jeden łączony obraz.
  • Gdy włączona jest funkcja [Auto. kadrowanie], zapisywane są dwa obrazy, nawet gdy opcja [Poj. zdj. Lepsza aut.] jest ustawiona na [Automatyczne].