Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wyś. podgl. na żywo

Określa, czy obrazy mają być wyświetlane na ekranie z widocznym efektem kompensacji ekspozycji, balansu bieli, [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny].

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wyś. podgl. na żywo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Efekt ustawień Wł. (ustawienie domyślne):
Wyświetla podgląd na żywo w warunkach zbliżonych do tego, jak będzie wyglądało zdjęcie po zastosowaniu wszystkich ustawień. Ustawienie to jest przydatne, gdy chcesz robić zdjęcia, sprawdzając rezultaty na ekranie podglądu.

Efekt ustawień Wył.:
Wyświetla podgląd na żywo, bez efektów kompensacji ekspozycji, balansu bieli, opcji [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny]. Przy tym ustawieniu można łatwo sprawdzić kompozycję kadru.
Podgląd na żywo jest zawsze wyświetlany z odpowiednią jasnością, nawet w trybie [Ekspozycji ręcznej].

Uwaga

  • Gdy tryb fotografowania ustawiony jest na [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Rozległa panorama], [Film] lub [Wybór sceny], opcji [Wyś. podgl. na żywo] nie można ustawić na [Efekt ustawień Wył.].
  • Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ustawień Wł.], możesz mieć problemy ze sprawdzaniem kompozycji kadru, gdyż wyświetlany podgląd na żywo może być zbyt ciemny lub zbyt jasny. Jeśli tak się dzieje, ustaw opcję [Wyś. podgl. na żywo] na [Efekt ustawień Wył.]. Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ustawień Wył.], jasność wykonanego zdjęcia będzie inna niż jasność podglądu na żywo.

Wskazówka

  • W przypadku stosowania zewnętrznych lamp błyskowych, np. lamp studyjnych, podgląd może być zbyt ciemny w przypadku niektórych ustawień szybkości migawki. Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] jest ustawiona na [Efekt ustawień Wył.], podgląd na żywo będzie jasny, aby można było łatwo sprawdzić kompozycję kadru.