Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Inteligentna auto

Urządzenie przeprowadza analizę obiektu, która umożliwia fotografowanie z optymalnymi ustawieniami.

  1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb auto).
  2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb auto] [Inteligentna auto].
    • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.
  3. Skieruj aparat na obiekt.
    Gdy aparat rozpozna scenę, jej ikona pojawi się na ekranie.

  4. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

  • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy wykonujesz zdjęcia z funkcją zoomu inną niż zoom optyczny.
  • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo tych scen w niektórych warunkach otoczenia.