Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ef. gładkiej skóry (zdjęcie)

Ustawianie efektu gładkiej skóry w funkcji Wykrywanie twarzy.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ef. gładkiej skóry] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Nie wykorzystuje funkcji [Ef. gładkiej skóry].

WŁ.:
Wykorzystuje funkcję [Ef. gładkiej skóry].

Wskazówka

  • Gdy opcja [Ef. gładkiej skóry] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać poziom efektu.