Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Rejestracja twarzy (Nowa rejestracja)

Jeśli uprzednio zarejestrujesz twarze, urządzenie może wykrywać zarejestrowaną twarz jako priorytet, gdy opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] jest ustawiona na [Wł. (rejestr. twarzy)].

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Nowa rejestracja].
  2. Ustaw ramkę prowadzącą na twarz, która ma być zarejestrowana, i naciśnij przycisk migawki.
  3. Gdy pojawi się komunikat potwierdzenia, wybierz [Enter].

Uwaga

  • Można zarejestrować maksymalnie osiem twarzy.
  • Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu. Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.