Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Rejestracja twarzy (Zmiana kolejności)

Gdy wiele twarzy zostanie zarejestrowanych z tym samym priorytetem, pierwszeństwo będzie miała twarz zarejestrowana jako pierwsza. Możesz zmienić kolejność priorytetów.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Zmiana kolejności].
  2. Zaznacz twarz, której priorytet ma ulec zmianie.
  3. Wybierz miejsce docelowe.