Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Urządzenie nie działa prawidłowo.

  • Wyłącz urządzenie. Wyciągnij akumulator i włóż go ponownie. Jeżeli urządzenie jest gorące, należy wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie, przed wykonaniem powyższej procedury.
  • Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie), odłączyć przewód zasilający. Następnie ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie. Jeśli urządzenie powtarza ten sam błąd lub wciąż nie działa po wypróbowaniu tych rozwiązań, należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym autoryzowanym serwisem Sony.