Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Funkcja przycisku AEL

Po przypisaniu funkcji do przycisku AEL, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając przycisk AEL, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] [Funkcja przyc. AEL] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.