Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Nastawienie pokręt.

Możesz przełączyć funkcje pokrętła przedniego/tylnego.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Nastawienie pokręt.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Cz.m. P.:
Pokrętło przednie służy do zmiany szybkości migawki, a pokrętło tylne do zmiany wartości przysłony.

P. Cz.m. (ustawienie domyślne):
Pokrętło przednie służy do zmiany wartości przysłony, a pokrętło tylne do zmiany szybkości migawki.

Uwaga

  • Przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu „M” włączona jest funkcja [Nastawienie pokręt.] .