Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Funkcja przycisku środkowego

Po przypisaniu funkcji do środkowego przycisku, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając środkowy przycisk, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) [Ust. przyc. Własne] [Przycisk środkowy] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.