Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

AF priorytet oczu

Gdy przycisk jest wciśnięty, aparat ustawia ostrość na oczy danej osoby.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Ust. przyc. Własne] → przypisanie funkcji [AF priorytet oczu] do właściwego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij spust migawki.

Uwaga

 • W zależności od warunków aparat może nie ustawić ostrości na oczach. W takich przypadkach aparat wykrywa twarz i na niej ustawia ostrość.
 • Jeśli aparat nie może wykryć twarzy danej osoby, nie można korzystać z funkcji [AF priorytet oczu].
 • W zależności od warunków korzystanie z opcji [AF priorytet oczu] może nie być możliwe, np. gdy opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Ciągły AF] lub [Ostrość ręczna] itp.
 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy dana osoba jest w cieniu.
  • Gdy dana osoba jest poza obszarem ostrości.

Wskazówka

 • Gdy aparat ustawia ostrość na oczy, a opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] ma ustawienie [WŁ.], ramka wykrywania jest wyświetlana na twarzy po tym, jak zostanie wyświetlona na oczach. Gdy opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] ma ustawienie [WYŁ.], ramka wykrywania jest przez jakiś czas wyświetlana na oczach.