Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Przycisk MOVIE

Określa, czy ma być aktywny przycisk MOVIE.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk MOVIE] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zawsze (ustawienie domyślne):
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE w dowolnym trybie.

Tylko tryb Film:
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE tylko, gdy tryb pracy ustawiony jest na [Film].