Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Zdj. ser. pier. czasu

Urządzenie wykonuje zdjęcia tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk migawki. Możesz wykonywać zdjęcia szybciej niż w przypadku opcji [Zdjęcia seryjne].

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Zdj. ser. pier. czasu].

Uwaga

  • Prędkość wykonywania zdjęć w serii określana jest przy użyciu naszych kryteriów. Prędkość wykonywania zdjęć może być niższa, w zależności od warunków (rozmiar zdjęcia, ustawienie ISO, redukcja szumów przy wysokim ISO czy też ustawienie [Komp. zniekształceń]).
  • Przy wykonywaniu zdjęć seryjnych wyświetlany jest natychmiast obraz każdego zdjęcia.

Wskazówka

  • W trybie [Zdj. ser. pier. czasu] ostrość zdjęcia jest ustawiana po wciśnięciu przycisku migawki do połowy przy pierwszym zdjęciu, a potem ustawienie to jest już stałe. Jednak wartość ekspozycji jest korygowana dla każdego zdjęcia. Aby zastosować to samo ustawienie ekspozycji do kolejnych zdjęć, zmień następujące ustawienia.
    • Ustaw opcję [AEL z nac. spustu] na [Automatyczne] lub [WYŁ.].