Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Samowyzw

Urządzenie wykonuje zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z 10- lub 2-sekundowym opóźnieniem.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Samowyzw].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Samowyzwalacz: 10 s (ustawienie domyślne):
Ustawianie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza.
Po naciśnięciu spustu migawki zaczyna migać lampka samowyzwalacza, rozlega się sygnał dźwiękowy, a po upływie 10 sekund uruchamiana jest migawka. Aby anulować samowyzwalacz, ponownie wciśnij przycisk migawki.

Samowyzwalacz: 2 s:
Ustawia 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza. Pozwala ono zredukować drgania aparatu spowodowane naciśnięciem przycisku migawki.

Wskazówka

  • Naciśnij przycisk / na pokrętle sterowania, aby zakończyć pracę samowyzwalacza.
  • Naciśnij przycisk / i wybierz (Zdjęcia pojedyncze) na pokrętle sterowania, aby zwolnić samowyzwalacz.