Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wieloklatk. red. sz.

Urządzenie automatycznie wykonuje wiele zdjęć w trybie ciągłym, łączy je, usuwa szumy i zapisuje jako jedno zdjęcie. Zapisane zdjęcie to jedno połączone zdjęcie.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [ISO] [Wieloklatk. red. sz.].
  2. Naciśnij prawą stronę pokrętła sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie wybierz odpowiednią wartość przy pomocy górnej/dolnej części pokrętła sterowania.

Uwaga

  • Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], nie można korzystać z tej funkcji.
  • Nie można używać lampy błyskowej ani opcji [Opt. D-Range] oraz [Auto HDR].
  • Gdy w pozycji [Profil zdjęcia] wybrano inne ustawienie niż [WYŁ.], nie można ustawić opcji [Wieloklatk. red. sz.].
  • Po wybraniu opcji [Efekt wizualny] nie można wprowadzić ustawienia [Wieloklatk. red. sz.].

Wskazówka

  • W pozycji [Wieloklatk. red. sz.] można zmienić automatycznie dobierany zakres czułości ISO w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] w pozycji [ISO], po czym prawą stroną pokrętła sterowania ustaw wybrane wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum]. Wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum] są również stosowane w przypadku fotografowania w trybie [ISO AUTO] przy ustawieniu [Wieloklatk. red. sz.].