Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Kolejn.bracket

Możesz ustalić kolejność wykonywania w bracketingu ekspozycji i bracketingu balansu bieli.

  1. MENU(Ustawienia niestandard.)[Kolejn.bracket] → odpowiednie ustawienie

Szczegóły pozycji menu

0→-→+ (ustawienie domyślne):
Zapisuje w następującej kolejności: 0 → − → +.

-→0→+:
Zapisuje w następującej kolejności: − → 0 → +.