Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Blokada AE

Gdy kontrast pomiędzy obiektem i tłem jest wysoki, np. przy robieniu zdjęcia pod światło lub zdjęcia obiektu w pobliżu okna, należy zmierzyć poziom światła w punkcie, gdzie obiekt wydaje się mieć właściwą jasność i zablokować ekspozycję przed wykonaniem zdjęcia. Aby zmniejszyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest jaśniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia. Aby zwiększyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest ciemniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia.
  1. Ustaw ostrość w punkcie, według którego ustawiana jest ekspozycja.
  2. Przesuń dźwignię przełącznika AF/MF/AEL do położenia AEL, a potem naciśnij przycisk AEL.

    Ekspozycja zostanie zablokowana i pojawi się symbol (blokada AE).
  3. Trzymając wciśnięty przycisk AEL, ponownie ustaw ostrość na obiekcie i zarejestruj ujęcie.
    • Przytrzymaj przycisk AEL, wykonując zdjęcie, jeśli chcesz dalej robić zdjęcia ze stałą ekspozycją. Zwolnij przycisk, aby ponownie ustawić ekspozycję.

Wskazówka

  • Jeśli wybierzesz funkcję [Przełącz.AEL] w opcji [Ust. przyc. Własne], możesz zablokować ekspozycję bez przytrzymywania przycisku AEL.