Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Tryb pomiaru

Wybiera sposób pomiaru światła określający, która część ekranu będzie brana pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pomiaru] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wielopunktowy (ustawienie domyślne):
Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych podobszarów (pomiar wielopunktowy).

Centralny:
Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie ważony).

Punktowy:
Pomiar dokonywany jest tylko w punkcie środkowym (pomiar punktowy). Funkcja ta jest przydatna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje duży kontrast pomiędzy tłem a obiektem.

Uwaga

  • Opcja [Wielopunktowy] jest wybierana w następujących trybach:
    • [Inteligentna auto]
    • [Lepsza automatyka]
    • [Wybór sceny]
    • Funkcje zoomu inne niż optyczny