Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Nast.komp.eksp.

Określa, czy zastosować wartość kompensacji ekspozycji do kontroli zarówno światła lampy błyskowej i światła zastanego, czy tylko światła zastanego.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Nast.komp.eksp.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zastane&błysk (ustawienie domyślne):
Stosuje wartość kompensacji ekspozycji do kontroli zarówno światła lampy błyskowej jak i światła zastanego.
Tylko zastane:
Stosuje wartość kompensacji ekspozycji tylko do kontroli światła zastanego.