Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

AEL z nac. spustu (zdjęcie)

Określa, czy po naciśnięciu przycisku migawki do połowy ekspozycja ma zostać zablokowana.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [AEL z nac. spustu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Blokuje ekspozycję po automatycznym ustawieniu ostrości, gdy wciśniesz do połowy przycisk migawki, a opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Pojedynczy AF].
WŁ.:
Blokuje ekspozycję po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie blokuje ekspozycji po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Użyj tego trybu, gdy chcesz osobno ustawić ostrość i ekspozycję.
Urządzenie stale ustawia ekspozycję podczas wykonywania zdjęć w trybie [Zdjęcia seryjne] lub [Zdj. ser. pier. czasu].

Uwaga

  • Gdy opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Ciągły AF] a opcja [AEL z nac. spustu] ma ustawienie [WYŁ.] lub [Automatyczne], przysłona jest blokowana w momencie wciśnięcia przycisku migawki do połowy. Jeśli jasność zmieni się znacznie podczas zdjęć w trybie ciągłym, zwolnij przycisk migawki, a potem ponownie wciśnij go do połowy.
  • Czynność z przyciskiem AEL ma priorytet względem ustawień [AEL z nac. spustu].