Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

„Remote Camera Control”

Gdy używasz programu „Remote Camera Control”, na komputerze dostępne są następujące funkcje.

  • Zmiana ustawień urządzenia i wykonywanie zdjęć.
  • Zapisywanie zdjęć bezpośrednio na komputerze.
  • Wykonywanie zdjęć z odstępem czasowym.

Funkcji tych można użyć, wybierając MENU → (Ustawienia)[Połączenie USB][Zdalne sterow. PC]. Informacje dotyczące użytkowania programu „Remote Camera Control” zawiera system pomocy.